• Podrobnosti oglasa
  • Galerija slik
  • Vsi oglasi ponudnika
  • O ponudniku
  • Financiranje

Prodaja, poslovni prostor, gostinski lokal: ZGORNJA KUNGOTA, 35A, 807.6 m2

Izhodiščna cena: 111.059,20 € 134.857,60 €Izračun kredita
ZBIRANJE PONUDB
Posredovanje: Prodaja | Vrsta: Poslovni prostor | Regija: Podravska | Upravna enota: Pesnica | Občina: Kungota
ZGORNJA KUNGOTA, 35A, 807,6 m2, gostinski lokal, zgrajen l. 2010, prodamo. Izhodiščna cena: 111.059,20 EUR
Rok oddaje ponudb: 30.08.2019 do 24:00 ure
Energ. razred:
C
 (35 - 60 kWh/m2a)

Dodaten opis

Na tretjem javnem zbiranju ponudb se v Sklopu 1 prodaja nepremičnina, ki predstavlja gostinsko - nastanitveni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Zgornja Kungota 35a, 2201 Zgornja Kungota, parc. št. 127/4 k.o. 596 – Zgornja Kungota. Lastništvo nepremičnine je vknjiženo na Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, do celote. Nepremičnina se nahaja v bližini centra Kungote in je oddaljena približno 12,20 kilometra od Pesnice, kjer se nahajajo uslužnostne in upravne dejavnosti. Najbližji avtocestni priključek je oddaljen približno 9 kilometrov.

Gostinsko-nastanitveni objekt številka 462 je bil zgrajen v letu 2010, površina objekta je 807,60 m2. Objekt je zasnovan pravokotno v 5 etažah kot klet, pritličje, dve nadstropji in mansarda (K+P+N1+N2+M) z izvedeno medetažo med nadstropjema. Vhodi v objekt so urejeni na vseh straneh objekta. Glavni vhod v objekt je na severni strani objekta in je nadkrit. V objektu je dvoramno stopnišče, ki povezuje etaže. V kleti so pomožni prostori. V pritličju so gostinski prostori s kuhinjo, prostor za seminar in pomožni prostori. V 1. nadstropju so nastanitveni prostori, pisarna in pomožni prostori. V medetaži in 2. nadstropju so nastanitveni in pomožni prostori. V mansardi so predvideni nastanitveni prostori. Na zahodni strani objekta je v pritličju urejena nadkrita terasa. Objekt kaže vidne znake pomanjkljivega vzdrževanja, gostinski in nastanitveni obrat ni nikoli redno obratoval.

Objekt ima urejeno greznico in malo čistilno napravo, je priključen na javni vodovod in na javno elektro omrežje, izvedeno je talno in stensko podometno ogrevanje. Dovoz do objekta je iz javne asfaltirane ceste, ki se nahaja 400 m od objekta in po makadamski dovozni cesti na južni strani objekta. Na vzhodni strani makadamske dovozne poti je ribnik površine 3.347 m2, ki se nahaja na južni strani objekta. Pri objektu so tlakovane, makadamske in ozelenjene površine v izmeri 1.001 m2.

Na parceli je vknjižena služnostna pravica vožnje in hoje ob graditvi in vzdrževalnih delih na nizkonapetostnem omrežju oz. nizkonapetostnem priključku v korist ELEKTRO MARIBOR, d.d..

Energijski razred objekta je: C.

Ocenjena vrednost Sklopa 1 znaša 158.656 EUR.
Izklicna cena: 111.059,20 EUR (ne vključuje davka po zakonsko določeni stopnji) – ZADNJA CENA!
Varščina: 11.000,00 EUR

Varščina mora biti vplačana najkasneje do 30.8.2019 do 13. ure na račun, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota UJP Novo mesto, št: SI56 01100-6030960095, BIC koda BSLJSI2X, z navedbo namena nakazila: Javno zbiranje ponudb 37-1/2019-SRRS.

Ponudnik mora najkasneje do 30.8.2019 do 24.00 ure na elektronski naslov: info@regionalnisklad.si ali s priporočeno pošiljko na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, z nazivom zadeve »Ponudba v zadevi 37-1/2019-SRRS« poslati izpolnjen obrazec za sprejem ponudbe, potrdilo o plačani varščini in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe in s.p.-ji).

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo na Slovenskem regionalno razvojnem skladu, Škrabčev trg 9A, 1310 Ribnica, v sejni sobi v I. nadstropju, in sicer 4.9.2019 s pričetkom ob 9:00 uri.

Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb ter možnostjo ogleda se obrnite na spodnji kontakt.


Nepremicnine.net(C).

Kontaktni podatki

Slovenski regionalno razvojni sklad
Škrabčev trg 9 A
1310 Ribnica
tel.: 01/836-19-53

Referenčna št.:
6277347

Lokacija nepremičnine

*Prikazana točka na zemljevidu lahko nekoliko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.
V primeru, da se vam PDF datoteke ne odpirajo, priporočamo namestitev novega PDF bralnika: Adobe Reader ali Foxit Reader.
Ponudnik

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9 A
1310 Ribnica


Pošlji povpraševanje

Za pošiljanje sporočil morate biti prijavljeni.