• Podrobnosti oglasa
  • Galerija slik
  • Vsi oglasi ponudnika
  • O ponudniku
  • Financiranje
  • Zavarovanje novo

Prodaja, hiša, samostojna: SLOVENJ GRADEC, MURATOVA 13, 136.21 m2

Izhodiščna cena: 95.000,00 € 104.000,00 €Izračun zavarovanjaIzračun kredita
ZBIRANJE PONUDB
Posredovanje: Prodaja | Vrsta: Hiša | Regija: Koroška | Upravna enota: Slovenj Gradec | Občina: Slovenj Gradec
SLOVENJ GRADEC, MURATOVA 13, 136,21 m2, samostojna, zgrajena l. 1969, 699 m2 zemljišča, prodamo. Izhodiščna cena: 95.000,00 EUR
Rok oddaje ponudb: 18.04.2019
Energ. razred:
 EI ni potrebna (334.člen EZ-1)

Dodaten opis

Prodaja se stanovanjska hiša na naslovu Muratova 13, Slovenj Gradec.

Hiša, zgrajena leta 1969 je tri etažna in jo sestavljajo klet z garažo (63,61 m²) ter stanovanje v pritličju (63,49m²) in mansardi (72,72 m²) . Poleg stavbe stoji tudi samostojna garaža (20 m²).
Zemljišče (tri parcelne številke) na katerem stoji hiša je izmere 699 m².
Komunalna opremljenost: elektrika, javni vodovod, kabelska TV, telefon, kanalizacijski priključek.

Prodaja poteka preko postopka zavezujočega zbiranja ponudb v stečajnem postopku.

Izklicna cena za nepremičnino znaša EUR 95.000,00.

Rok za oddajo ponudbe za nakup nepremičnine znaša mesec dni od 18.03.2019 (objava vabila k dajanju ponudb na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti).
Pisne ponudbe ponudniki pošljejo na naslov Aleksander Šimon, Andrićeva 21, 1108 Ljubljana, s pripisom – Stečajni postopek St 1735/2018 - Ponudba za nakup – ne odpiraj.

Varščino v višini EUR 9.500,00 mora ponudnik plačati do poteka roka za oddajo ponudb na transakcijski račun stečajnega dolžnika, številka: SI56 0510 0801 6157 670, pri ABANKI D.D., Slovenska cesta 58, Ljubljana.

Vse potrebne informacije dobite pri upravitelju vsak torek in četrtek med 10.00 in 12.00 uro, po telefonu 041 772 568 oz. po elektronski pošti aleksander.simon@siol.net.

Ostali pogoji prodaje:
V postopku javnega zbiranja ponudb bo uspel ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponujena cena mora biti najmanj enaka izhodiščni ceni. Če bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo stečajni dolžnik sklenil pogodbo s tistim, ki bo ponudil najkrajši rok plačila.
Rok za plačilo celotne kupnine je 60 dni po sklenitvi prodajne pogodbe.
Če kupec zamudi s plačilom kupnine za več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev pogodbe in varščino zadrži. Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb ne uspe, se mu vrne znesek plačane varščine v treh delovnih dneh po poteku roka za izjavo upravitelja o izbiri ponudnika. Če ponudnik v postopku zbiranja ponudb uspe in sklene prodajno pogodbo v skladu z zakonom, plačilo varščine velja za plačilo are v znamenju sklenitve prodajne pogodbe. V postopku zbiranja ponudb ne morejo sodelovati osebe iz 337. člena ZFPPIPP. Kupec mora pred sklenitvijo Pogodbe s stečajnim dolžnikom dati pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe po prvem odstavku 337. člena ZFPPIPP. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega zbiranja ponudb v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
Ponudniku, ki bo uspel v postopku javnega zbiranja ponudb, bo hkrati z obvestilom poslano tudi besedilo pogodbe skupaj s pozivom, da en podpisan izvod vrne v treh delovnih dneh po prejemu, z opozorilom na posledice, določene v šestem in sedmem odstavku 335. člena ZFPPIPP, če tega ne stori.
Prodajna pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje (prvi odstavek 341. člena ZFPPIPP).

Vse nadaljne informacije in vpogled v cenitveno poročilo dobite tudi pri Nataši Režen-Stropnik, univ. dipl. prav.


Nepremicnine.net(C).

Kontaktni podatki

Raiffeisenbank Eberndorf reg. Gen.m.b.H.
Bahnstraße 22
9141 Eberndorf, Avstrija / Austria
tel.: +43 4236 2020 28886 Nataša Režen Stropnik, fax.: +43 4236 2020 928844

Referenčna št.:
6230150

Lokacija nepremičnine

*Prikazana točka na zemljevidu lahko nekoliko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.
V primeru, da se vam PDF datoteke ne odpirajo, priporočamo namestitev novega PDF bralnika: Adobe Reader ali Foxit Reader.
Ponudnik

Raiffeisenbank Eberndorf reg. Gen.m.b.H.

Bahnstraße 22
9141 Eberndorf, Avstrija / Austria

+43 4236 2020 28886 Nataša Režen Stropnik

Pošlji povpraševanje

Za pošiljanje sporočil morate biti prijavljeni.