• Podrobnosti oglasa
  • Galerija slik
  • Vsi oglasi ponudnika
  • O ponudniku
  • Financiranje

Prodaja, posest, zazidljiva: RADOVLJICA, OBMOČJE GRAMOZNICE GRABEN, 57479 m2

Izklicna cena: 1.319.143,00 €Izračun kredita
JAVNA DRAŽBA
Posredovanje: Prodaja | Vrsta: Posest | Regija: Gorenjska | Upravna enota: Radovljica | Občina: Radovljica
RADOVLJICA, OBMOČJE GRAMOZNICE GRABEN, 57.479 m2, zazidljiva, Zazidljiva zemljišča namenjena za investicijo, prodamo. Izklicna cena: 1.319.143,00 EUR
Datum dražbe: 12.09.2019 ob 10:00 uri

Dodaten opis

Kompleks zemljišč na območju gramoznice Graben (namenska raba zemljišč: površine za proizvodnjo), in sicer:   parc. št. 758/1, 758/2, 758/4, 759/1, 760/1, 761/5, 764/5, 767/7, 768/1, 769/3, 769/4 in 761/6, vse k.o. 2157 – Predtrg, ID znaki nepremičnin: 2157 758/1, 2157 758/2, 2157 758/4, 2157 759/1, 2157 760/1, 2157 761/5, 2157 764/5, 2157 767/7, 2157 768/1, 2157 769/3, 2157 769/4, 2157 761/6. 

Površina vseh zemljišč skupaj znaša 57.479 m2.

Zemljiškoknjižna lastnica vseh zemljišč, ki so predmet prodaje, je Občina Radovljica do celote.

Zemljišča so komunalno neopremljena in se nahajajo v območju proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben, za katerega je bil dne 24.9.2014 sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje proizvodnih površin RA80 – gramoznica Graben (DN UO št. 191/14, OPPN).

Občina Radovljica dopušča možnost spremembe zgoraj navedenega prostorsko izvedbenega akta.

Znižana izklicna cena za skupno 57.479 m2 zemljišč znaša 1.319.143,00€ (kar znaša 22,95 € za 1 m2 zemljišča).
V izklicno ceno ni vključen 22% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 10.000,00€.
Javna dražba za prodajo nepremičnin bo potekala v četrtek, 12.9.2019, ob 10.00 uri v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnin, z namenom nakazila: Javna dražba – gramoznica Graben. Varščina mora biti vplačana najkasneje do ponedeljka 9.9.2019 na podračun Občine Radovljica, št. SI56 0130 2010 0007 805, sklic: SI00 722100.  
Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javne dražbe.

Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktni osebi: Tanja Geltar, tel. št.: 04 537-23-19 in Dominik Skumavec, tel. št.: 04 537-23-41, v delovnih dneh od 9.00 do 11.00 ure.

Besedilo ponovne objave javne dražbe je v priloženem dokumentu. TUKAJ

Priloga objave javne dražbe je grafična skica zemljišč, ki so predmet prodaje.


Nepremicnine.net(C).

Kontaktni podatki

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica
tel.: 04/537-23-19 ga. Tanja Geltar, 04/537-23-41 g. Dominik Skumavec

Spletna stran:

Referenčna št.:
6284682

Lokacija nepremičnine

*Prikazana točka na zemljevidu lahko nekoliko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.
Ponudnik

Občina Radovljica

Gorenjska cesta 19
4240 Radovljica

04/537-23-19 ga. Tanja Geltar
04/537-23-41 g. Dominik Skumavec