• Podrobnosti oglasa
  • Galerija slik
  • Vsi oglasi ponudnika
  • O ponudniku
  • Financiranje

Prodaja, poslovni prostor, večji poslovni kompleks: RADOVLJICA, CANKARJEVA ULICA 1, 584.76 m2

Izklicna cena: 260.373,00 €Izračun kredita
JAVNA DRAŽBA
Posredovanje: Prodaja | Vrsta: Poslovni prostor | Regija: Gorenjska | Upravna enota: Radovljica | Občina: Radovljica
RADOVLJICA, CANKARJEVA ULICA 1, 584,76 m2, večji poslovni kompleks, zgrajen l. 1988, 1.011 m2 zemljišča, prodamo. Izklicna cena: 260.373,00 EUR
Datum dražbe: 20.02.2019 ob 16:00 uri
Energ. razred:
 EI ni potrebna (334.člen EZ-1)

Dodaten opis

nepremičnina parc. št. 303/7, parc. št. 303/8, parc. št. 303/9, parc. št. 305/6 in parc. št. 309/12 vse k.o. 2156 Radovljica

 V postopku stečaja nad dolžnikom ALPDOM d.o.o.  se prodajajo nepremičnine parc. št. 303/7, parc. št. 303/8, parc. št. 303/9, parc. št. 305/6 in parc. št. 309/12 vse k.o. 2156 Radovljica, ki v naravi predstavlja poslovni objekt na naslovu Cankarjeva ulica 1, Radovljica, skupaj s parcelami, ki so pripadajoče poslovnemu objektu, in sicer parc. št. 303/7 v naravi dvorišče, parc. št. 303/8 na njej stoji poslovna zgradba, parc. št. 303/9 v naravi travnik, parc. št. 305/6 na njej je stavba z dvoriščem in parc. št. 309/12 v naravi travnik.

Izklicna cena: 260.373,00 EUR 

Čas dražbe: sreda,20.2.2019 ob 16.00 uri

Kraj dražbe: na naslovu Odvetnica Darja Erceg, Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana

Pogoji dražbe: Ponudniki morajo najkasneje en delovni dan pred dražbo vplačati varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. SI56 6100 0001 6561 351 odprt pri Delavska hranilnica d.d., z navedbo »plačilo varščine-nepremičnina -Cankarjeva 1, Radovljica«. Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana varščina dražitelju, ki uspe na dražbi skladno s 6. odst. 333.čl. ZFPPIPP velja kot plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim dražiteljem se ta znesek vrne v treh delovnih dneh po koncu dražbe brez obresti. 

Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu z ZFPPIPP uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1. odst. 337. členu ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe. Prodajna pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem bo sklenjena najkasneje v treh delovnih dneh po koncu dražbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče k njej izdalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 dni po dražbi ne podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.

Rok za plačilo kupnine je dva meseca od sklenitve prodajne pogodbe. Kupec postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine in po pravnomočnosti sklepa sodišča o odobritvi prodajne pogodbe. 

Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.

Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter strošek sestave pogodbe niso vključeni v ceno in so obveznost kupca.

Možnost financiranja nakupa s strani Gorenjske banke d.d., Kranj:

Kontakt za financiranje: Daša Parteli, tel.: 04 20 84 581, e-pošta: dasa.parteli@gbkr.si  


Nepremicnine.net(C).

Kontaktni podatki

Gorenjska banka d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1
4000 Kranj
tel.: 031/356-784 Jaša Pirkmajer

Spletna stran:

Referenčna št.:
6234231

Lokacija nepremičnine

*Prikazana točka na zemljevidu lahko nekoliko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.

Iz ponudbe Gorenjska banka d.d., Kranj

ŠKOFJA LOKA

Prodaja: Poslovni prostor
Leto: 1959Zemljišče: 698 m2
610,79 m2, kombiniran prostor, zgrajen l. 1959, 698 m2 zemljišča, Prodamo poslovne prostore in zazidljivo parcelo v Škof...
610,79 m2
493.602,00 €
V primeru, da se vam PDF datoteke ne odpirajo, priporočamo namestitev novega PDF bralnika: Adobe Reader ali Foxit Reader.
Ponudnik

Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1
4000 Kranj

031/356-784 Jaša Pirkmajer

Pošlji povpraševanje

Za pošiljanje sporočil morate biti prijavljeni.