• Podrobnosti oglasa
  • Galerija slik
  • Vsi oglasi ponudnika
  • O ponudniku
  • Financiranje

Prodaja, posest, drugo: BRJE PRI KOMNU, 25007 m2

Izhodiščna cena: 511.690,91 €Izračun kredita
ZBIRANJE PONUDB
Izračun kreditaPosredovanje: Prodaja | Vrsta: Posest | Regija: J. Primorska | Upravna enota: Sežana | Občina: Komen
BRJE PRI KOMNU, 25.007 m2, posest, prodamo. Izhodiščna cena: 511.690,91 EUR
Rok oddaje ponudb: 07.09.2022 do 17:00 ure

Dodaten opis

Nepremičnine se nahajajo v neposredni bližini bivšega mejnega prehoda Gorjansko – Žekenc, so približno šest kilometrov oddaljene od naselja Komen, so dobro vidne in dostopne. Nepremičnine, ki so predmet tega postopka, so po namenski nepozidana stavbna zemljišča za namen gospodarske cone, s spremljajočo gostinsko dejavnostjo. V skladno z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom  Občine Komen je potrebno za to območje sprejeti še Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN), ki lahko predvideva tudi izključno turistično in gostinsko dejavnost. Občina Komen je naročila ureditev mej parcel št. 460/26, 460/27, 460/46, 460/47, 460/49 in 460/50, vse k.o. Brje in njihovo združitev v eno parcelo. Občina Komen predvideva, da bo postopek združitve omenjenih parcel v eno ter posledična sprememba ID znakov nepremičnin, ki so predmet združitve, pravnomočno končan v letu 2023.

Izhodiščna vrednost enkratnega nadomestila za stavbno zemljišče za 30 let znaša 511.690,91 EUR. Izhodiščna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki se obračuna po veljavni stopnji 22%. Ponudbe ponudnikov, ki bodo ponudili nižjo vrednost enkratnega nadomestila za stavbno pravico, ne bodo sprejete.

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Ponudbe se lahko oddajo tudi osebno na vložišču Občine Komen do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do roka za oddajo ponudbe, sicer bodo štete za prepozne (velja prejemna teorija).

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE 7. 9. 2022 DO 17.00 URE.

Dodatne informacije
o pogojih javnega zbiranja ponudb, podatke o nepremičninah in informacije o ogledu nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Komen, na tel. št. 05 7310465 in GSM 031 673 692, elektronski naslov katja.mulic@komen.si, kontaktna oseba je mag. Katja Mulič. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi s predmetnimi nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.

Nepremicnine.net(C).

Kontaktni podatki

Občina Komen
Komen 86
6223 Komen
tel.: 05/731-04-65 ga. Katja Mulič, fax.: 05/731-04-60

Spletna stran:

Referenčna št.:
6495837

Lokacija nepremičnine

*Prikazana točka na zemljevidu lahko nekoliko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.
Ponudnik

Občina Komen

Komen 86
6223 Komen

05/731-04-65 ga. Katja Mulič

Pošlji povpraševanje

Za pošiljanje sporočil morate biti prijavljeni.