• Podrobnosti oglasa
  • Galerija slik
  • Vsi oglasi ponudnika
  • O ponudniku
  • Financiranje

Prodaja, posest, za investicijo: BLEJSKA DOBRAVA, POSLOVNA CONA ČRNA VAS, 7163 m2

Izklicna cena: 322.335,00 €Izračun kredita
JAVNA DRAŽBA
Posredovanje: Prodaja | Vrsta: Posest | Regija: Gorenjska | Upravna enota: Jesenice | Občina: Jesenice
BLEJSKA DOBRAVA, POSLOVNA CONA ČRNA VAS, 7.163 m2, za investicijo, Sklop nepremičnin v k. o. 2176 - Blejska Dobrava (poslovna cona Črna vas), kjer sta ponudnika Stanovanjski sklad RS in Železarna Jesenice, d.o.o, prodamo. Izklicna cena: 322.335,00 EUR
Datum dražbe: 15.03.2019 ob 09:00 uri

Dodaten opis

Sklop nepremičnin v k. o. 2176 – Blejska Dobrava (poslovna cona Črna vas), kjer sta ponudnika Stanovanjski sklad RS in Železarna Jesenice, d.o.o.:

a.) nepremičnine v lasti Stanovanjskega sklada RS: parc. št. 1572/95 v izmeri 544 m², parc. št. 1572/96 v izmeri 489 m², parc. št. 1572/97 v izmeri 99 m², parc. št. 1572/101 v izmeri 2042 m² in parc. št. 1572/102 v izmeri 57 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3231m²) v vrednosti 145.395,00 EUR;

b.) nepremičnine v lasti Železarne Jesenice, d. o. o.:  parc. št. 1572/98 v izmeri 911 m², parc. št. 1572/99 v izmeri 1377 m², parc. št. 1572/100 v izmeri 1056 m² in parc. št. 1572/103 v izmeri 588 m², vse k. o. 2176 – Blejska Dobrava (skupna površina 3932 m²) v vrednosti 176.940,00 EUR.

Lastništvo na nepremičninah je zemljiškoknjižno urejeno, nepremičnine so proste finančnih bremen in najemnikov.

Izklicna cena: nepremičnine se prodajajo kot zaokrožena celota v vrednosti 45 EUR/m², kar za vse nepremičnine skupaj znaša 322.335,00 EUR, brez 22 % DDV-ja, ki ga plača kupec.

Na  elektronsko  javno  dražbo  lahko  kot  dražitelji  pristopijo  subjekti,  ki  bodo najkasneje  do 11.3.2019 do
15.00 ure oddali  popolno  prijavo na  spletnem naslovu https://ssrs.edrazbe.si/-v rubriko odprte elektronske javne dražbe, št. 1-2019
ter so:
1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma  državljanstvo  v  eni  od  držav  članic  Evropske  unije,  kar  izkažejo  z izpiskom  iz  ePRS  (AJPES)  oziroma  drugimi  ustreznimi  dokazili  v  primeru,  da  v ePRS ni vpisano ažurno stanje (v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapisa  predlaganega  vpisa,  spremembe  in  dopolnitve  itd.).  Izpisek  iz  ePRS (AJPES) - sodnega  registra  oziroma  druge  ustrezne  evidence,  je  lahko  star največ 30 dni;
2.
tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor. Na  elektronski  javni  dražbi  kot  dražitelji  ne  morejo  sodelovati   cenilec
nepremičnin, člani komisije ter z njimi povezane osebe.

Javna  dražba  poteka  izključno  elektronsko  preko  portala  na  spletnem naslovu https://ssrs.edrazbe.si/
(dostop  je  mogoč  z  aktualnim  spletnim brskalnikom,  kot  je  Internet Explorer,  Mozilla  Firefox,  Safari  ipd.,  vse aktualne   verzije)   ali   preko   namenske   aplikacije   za   pametni   telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Playza Android platformo). Ponudb, ki ne bodo  oddane  skladno   s   temi  pravili,  Stanovanjski  sklad  RS   ne  bo upošteval.

Besedilo javne dražbe si lahko preberete TUKAJ


Nepremicnine.net(C).

Kontaktni podatki

Stanovanjski sklad RS
Poljanska cesta 31
1000 Ljubljana
tel.: 01/471-05-73

Spletna stran:

Referenčna št.:
6239029

Lokacija nepremičnine

*Prikazana točka na zemljevidu lahko nekoliko odstopa od dejanske lokacije nepremičnine.
Ponudnik

Stanovanjski sklad RS

Poljanska cesta 31
1000 Ljubljana