Stanovanjsko poslovni objekt Hudinja

Celje, ob Opekarniški cesti

Vseljivost v mesecu januarju 2021.

SGP Graditelj d.d. na Hudinji,
na parceli 2.022 m2 gradi stanovanjsko poslovno stavbo Hudinja Celje. Nadzemni del stanovanjsko poslovne stavbe je nepravilne, podolgovate tlorisne oblike, kletna etaža pa se razprostira pod večjim delom zemljišča namenjenega gradnji.

Stavba je zasnovana kot večnadstropna večstanovanjsko poslovna stavba, etažnost K+P+3N. V stavbi je predvidenih 26 stanovanjskih enot, trije poslovni prostori ter 34 lastniških parkirnih mest v podzemni garaži v kleti stavbe. Uvoz v podzemno garažo je na zahodni strani objekta.

Posamezna stanovanja so zasnovana v tlorisih, ki omogočajo maksimalno funkcijsko izrabo površin, hkrati pa omogočajo ugodno bivanje. Zunanja ureditev okoli objekta je delno tlakovana, delno ozelenjena, na delu zunanje ureditve pa bo urejeno solastniško parkirišče.STANOVANJA:
Stanovanja so zasnovana kot enote z dvema, tremi in štirimi ležišči. Stanovanji v pritličju sta zasnovani z ograjenima terasama ( delno tlakovani, delno zatravljeni ), ostala stanovanja pa imajo pokrite balkone.

Poleg ustrezne toplotne izolativnosti objekta bo, za učinkovito rabo energije v stavbi, v posameznih stanovanjih v prostorih namenjenih bivanju, spanju, pripravljanju in uživanju hrane, v razširitvenih profilih nad okni, izvedeno tudi lokalno prezračevanje z vračanjem odpadne toplote, kar zagotavlja visoko raven ugodja bivanja.

Vsaka stanovanjska enota je prek internih merilnikov ( števcev ) priključena na komunalne vode ( vodovod, toplovod ), priključitev na električno omrežje pa je izvedena neposredno.POSLOVNI PROSTORI
Poslovni prostori bodo izdelani v zaključni fazi brez finalnih tlakov in finalnega opleska. Izvedene bodo nosilne in ločilne stene, fasadno stavbno pohištvo bo izvedeno iz PVC okvirjev, zastekljeno z izolacijskim troslojnim termopan steklom, vhodna vrata v posamezni poslovni prostor pa bodo izvedena iz Alu profilov in zastekljena z izolacijskim termopan steklom. Prav tako bodo v poslovnem prostoru izvedene instalacije za potrebe ogrevanja ( radiatorsko ogrevanje ), ter splošne električne instalacije. Sanitarije v posameznem poslovnem prostoru bodo finalno izdelane.
Trenutna namembnost dveh poslovnih prostorov je za neživilsko trgovsko dejavnost, v enem poslovnem prostoru pa je predvidena pisarniška dejavnost.

Stanovanjsko poslovna stavba Hudinja bo dokončana in pripravljena za izročitev kupcem v mesecu januarju 2021.
Energetska izkaznica po 334. členu EZ-1 ni potrebna in bo pridobljena pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Ponudnik in investitor:
SGP GRADITELJ D.D.
Maistrova 7
1241 Kamnik

Kontaktni podatki:
Elektronski naslov: prodaja@sgp-graditelj.si
Telefonska številka: +386 1 831 88 00
Mobilna številka: +386 51 655 600

Spletna stran projekta:https://www.hudinjacelje.si
Investitor:SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik
Ponudnik

SGP Graditelj d.d.

Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik

Pošlji povpraševanje