Seznam nepremičninskih agencij in podjetij

Podravska

Pesnica pri Mariboru 42A
2211 Pesnica pri Mariboru

Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor