Seznam nepremičninskih agencij in podjetij

Podravska

Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor