Javne dražbe

Stanovanjski sklad RS

 1. Elektronska javna dražba za prodajo štirih parkirnih mest v Kamniku na Ljubljanski cesti
 2. Elektronska javna dražba parkirnega mesta na Ljubljanski cesti v Kamniku
 3. Elektronska javna dražba dveh zunanjih parkirnih mest na Ljubljanski cesti v Kamniku
 4. Elektronska javna dražba treh zunanjih parkirnih mest na Ljubljanski cesti v Kamniku
 5. Elektronska javna dražba za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča v Majšperku
 6. Elektronska javna dražba stanovanja na Poljanski cesti v Ljubljani
 7. Elektronska javna dražba stanovanja na Rozmanovi ulici v Ilirski Bistrici
 8. Elektronska javna dražba stanovanja na Rozmanovi ulici v Ilirski Bistrici
 9. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Kamniška graba, Kamnica
 10. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Vojkova ulica, Kanal
 11. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Kasaze, Žalec
 12. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta na Pečovje
 13. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Podbrdo, Tolmin
 14. Elektronska javna dražba stanovanja na Vodenski cesti v Trbovljah
 15. Elektronska javna dražba stanovanja na Vodenski cesti v Trbovljah
 16. Elektronska javna dražba stanovanja na Vodenski cesti v Trbovljah
 17. Elektronska javna dražba stanovanja na Vodenski cesti v Trbovljah
 18. Elektronska javna dražba stanovanja na Poljanski cesti 77 v Ljubljani
 19. Elektronska javna dražba 4-2021
 20. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 20 v Ljubljani
 21. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča
 22. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Zavrč, Gorenjski vrh
 23. Elektronska javna dražba stanovanja v Zavrču
 24. Elektronska javna dražba stanovanja na Vodenski cesti v Trbovljah
 25. Elektronska javna dražba stanovanja na Vodenski cesti v Trbovljah
 26. Elektronska javna dražba stanovanja na Vodenski cesti v Trbovljah