Javne dražbe

Stanovanjski sklad RS

 1. Elektronska javna dražba poslovnega prostora namenjenega gostinski dejavnosti, na Ulici Angele Vode 27, v Ljubljani
 2. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 3, v Ljubljani
 3. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5 v Ljubljani
 4. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5, v Ljubljani
 5. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5, v Ljubljani
 6. Elektronska javna dražba stanovanja na Ježkovi ulici 5, v Ljubljani
 7. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Cesta XIV. divizije 23, Štore
 8. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji na naslov Destrnik, Placar 14
 9. Elektronska javna dražba zazidanega stavbna zemljišča v k.o. Blejska Dobrava
 10. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu cesta Franceta Prešerna 3e, Jesenice
 11. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3c, Jesenice
 12. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3c, Jesenice
 13. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3b, Jesenice
 14. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3b, Jesenice
 15. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3a, Jesenice
 16. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3a, Jesenice
 17. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Počehova 57, Maribor
 18. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Stara gora pri Šentilju, Šentilj
 19. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Plač 32, Kungota
 20. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Gorenjski vrh, Zavrč
 21. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Korenjak 25, Zavrč
 22. Elektronska javna dražba stanovanja na Cesti XIV. divizije 23, Štore
 23. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Prežihova ulica 4, Ravne na Koroškem
 24. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Ciringa 1, Kungota
 25. Elektronska javna dražba poslovnega prostora na Mariborski cesti 13 v Mežici
 26. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Lukanja 13, Oplotnica
 27. Elektronska javna dražba stanovanja v Trbovljah
 28. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 20 v Ljubljani
 29. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 34 v Ljubljani
 30. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Podvelka