Javne dražbe

Stanovanjski sklad RS

 1. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Podvelka
 2. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 20 v Ljubljani
 3. Elektronska javna dražba shrambe na Mesarski cesti 34 v Ljubljani
 4. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Lukanja 13, Oplotnica
 5. Elektronska javna dražba poslovnega prostora na Mariborski cesti 13 v Mežici
 6. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Ciringa 1, Kungota
 7. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Prežihova ulica 4, Ravne na Koroškem
 8. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Korenjak 25, Zavrč
 9. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Plač 32, Kungota
 10. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča na naslovu Stara gora pri Šentilju, Šentilj
 11. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu cesta Franceta Prešerna 3a, Jesenice
 12. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu cesta Franceta Prešerna 3b, Jesenice
 13. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3b, Jesenice
 14. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3c, Jesenice
 15. Elektronska javna dražba stanovanja na cesti Franceta Prešerna 3c, Jesenice
 16. Elektronska javna dražba zazidanega stavbna zemljišča v k.o. Blejska Dobrava
 17. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča s stavbo namenjeno kmetijski proizvodnji na naslov Destrnik, Placar 14
 18. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Cesta XIV. divizije 23, Štore
 19. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21
 20. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21
 21. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21
 22. Elektronska javna dražba parkirnih mest v Kamniku
 23. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21
 24. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 21
 25. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Razgledna ulica 2
 26. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 50
 27. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 37
 28. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 27
 29. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Štore, Cesta XIV. divizije 11
 30. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Celje, Bukovžlak 11
 31. Elektronska javna dražba stavbnih zemljišč v Teharjah
 32. Elektronska javna dražba zazidanega stavbnega zemljišča v Kamniku
 33. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Celje, Ribarjeva ulica 3
 34. Elektronska javna dražba stanovanja na naslovu Maribor, Nasipna ulica 69